Lucka 14

Wilhelm Carpelan Överste, generalmajor, Baron Wilhelm Carpelan (1700-1788) förvaltade på Tottesund 1747-1757. Riddare av svärdsorden. Kommenderades att såsom regementschef för Österbottens regemente att avgå till Pommern 12.6.1757. Pommernkriget utkämpades mellan Sverige och Preussen 1757-1762. Carpelan var ogift. I denna lucka hittar ni pralinen apelsin glögg. I toppen ett lager glögg gele, i mitten en apelsin […]

Lucka 13

Joachim Georg von Ganschoue Överste Joachim Georg von Ganschoue (1674-1760) var på plats när första överstebostället byggdes 1739-1747. Överstebostället omfattade 8 rum och kök och byggdes av handelsmannen Israel Hansson från Vasa för 3568 riksdaler och 26 1/3 runstycken silvermynt. Bostället stod klart 1740. I denna lucka hittar ni en saffran hallon pralin. I toppen är […]

Lucka 12

Gustaf Creutz Gustaf Creutz (1683-1746) var överste vid Österbottens regemente från 1728. Han flyttade in 1734 på Tottesund, som då var föga ståndsmässig för ”högädla innehavaren eller hans husfolk eller ankommande främmande”. Fönstren var söndriga, dörrarna utan lås och ryssarna hade rövat bort koppartaket. En ny karaktärsbyggnad var av nöden. Gustaf Creutz utnämndes till överste […]

Lucka 11

Kronofogden Reinhold Bullish Kronofogden Reinhold Bullish förvaltade Tottesund 1722-1734. Reinhold kom att bli den sista fogden på Tottesund. Året 1733 kom att bli en vändpunkt för Tottesund. Tottesund blev då översteboställe och kom att inhysa sammanlagt 13 överstar innan Tottesund inlemmas i storfurstendömet Finland i Ryssland. I denna lucka hittar ni en pepparkakspralin. I toppen […]

Lucka 10

Johan Ambrosiusson Westrinius Kronofogden Johan Ambrosiusson Westrinius förvaltade Tottesund 1680-1714. Under stora ofreden var Johan 8 år i landsflykt. Han förvaltade Tottesund åt fru Karin Bielke fram till reduktionen 1686. Svenska kronan återtog alla förläningar som drottning Kristina givit bort ”för evärderlig tid” (evig tid). Efter reduktionen skötte han förvaltningen av Tottesund åt svenska kronan […]

Lucka 9

Hans Andersson Tadman Hans Tadman bodde på Tottesund under åren 1674-1679. Han förvaltade Tottesund på fru Karin Bielkes vägnar. Han efterträdde befattningsmannen Anders Larson Björkman. I denna lucka hittar ni en polka pralin. I ett skal av vitchoklad är denna pralin fylld med en mörkchokladganache, gjort på den exklusiva bönan Criollo från Maracaibo Grand Cru, […]

Lucka 8

Karin Bielke Änkefru Karin Bielke (1612-1694) övertog förvaltningen av Tottesund troligen redan under Bengts livstid, annars skulle sannolikt Bengts tredje hustru Margareta ha ärvt Tottesund. Karin var en flitig förvaltare av Tottesund och gav många uppdrag åt sina befattningsmän. Anders Larsson Björkman fick i uppdrag att vid hösttinget i Vörå 1678 få någondera av namnen […]

Lucka 7

Margareta Gustavsdotter Bielke Margareta Gustavsdotter Bielke (1653-1727) var kusin med andra frun och blev Bengt Horns tredje hustru. Bengt fick kungens befallning att med en expedition från Livland undsätta Stettin i svenska Pommern som belägrades av danskarna. Men i stället för att genast åtlyda denna befallning, stannade han flera veckor i Stockholm, där han skötte […]

Lucka 6

Ingeborg Axelsdotter Banér Friherrinna Ingeborg Axelsdotter Banér (1641-1675) var Bengt Horns andra hustru och hon var första fruns kusin. Ingeborg var dotter till riksrådet och riksmarskalken Axel Banér och Karin Nilsdotter Bielke. Ingeborg är begravd med Bengt i kopparkistor i en murad grav på Gottröra kyrkogård i Stockholm. Tillsammans hade de sju barn. I denna […]

Lucka 5

Bengt Horn med sina två första hustrur, Margareta Sparre och Ingeborg Banér.Bengt Horn kahden ensimmäisen vaimonsa, Margareta Sparren ja Ingeborg Banérin kanssa. Margareta Larsdotter Sparre Margareta Larsdotter Sparre (1631-1660) var Bengt Horns första hustru.Tillsammans hade de fem barn. Hon var kammarjungfru åt drottning Kristina. I denna lucka hittar ni en annan variant av vår caramellkola […]