Lucka 14

Wilhelm Carpelan

Överste, generalmajor, Baron Wilhelm Carpelan (1700-1788) förvaltade på Tottesund 1747-1757. Riddare av svärdsorden. Kommenderades att såsom regementschef för Österbottens regemente att avgå till Pommern 12.6.1757. Pommernkriget utkämpades mellan Sverige och Preussen 1757-1762. Carpelan var ogift.


Eversti, kenraalimajuri, Baron Wilhelm Carpelan (1700-1788) hallinnoi Tottesundia 1747-1757. Hän oli Miekkaritarikunnan ritari. Komennettiin Pommeriin 12.6.1757 Pohjanmaan rykmentin rykmentinkomentajaksi. Pommerin sota taisteltiin Ruotsin ja Preussin välillä. Carpelan oli naimaton.