Lucka 10

Johan Ambrosiusson Westrinius

Kronofogden Johan Ambrosiusson Westrinius förvaltade Tottesund 1680-1714. Under stora ofreden var Johan 8 år i landsflykt. Han förvaltade Tottesund åt fru Karin Bielke fram till reduktionen 1686. Svenska kronan återtog alla förläningar som drottning Kristina givit bort ”för evärderlig tid” (evig tid).

Efter reduktionen skötte han förvaltningen av Tottesund åt svenska kronan fram till stora ofreden, då han flydde till Sverige.


Kruununvouti Johan Ambrosiusson Westrinius hallinnoi Tottesundia 1680-1714. Isovihan aikana Johan oli 8 vuotta maanpaossa. Hän hoiti Tottesundia rouva Karin Bielkelle puolesta reduktioon saakka 1686. Ruotsin kruunu otti takaisin kaikki läänitykset, jotka kuningatar Kristiina oli antanut ”ikuisiksi ajoiksi”.

Reduktion jälkeen hän hoiti Tottesundin hallintoa Ruotsin kruunulle Isovihaan saakka, jolloin hän pakeni Ruotsiin.