Lucka 24

Vita frun Vita frun på Tottesund sägs gå igen i sin sekellånga rolöshet. Vem vita frun var vet vi inte. Det finns massor av berättelser om vita frun, från både dåtid och nutid. Kom med på en guidning till Tottesund så får du höra historierna live. Vita frun tillönskar alla en fridfull jul! Julafton och sista […]

Lucka 23

Gustaf von Numers Generalmajor Gustaf von Numers var volontär vid Hamiltonska sedan Cronhjelmska regementet 1761 och kapten vid Österbottens regemente 1775. Han bevistade Gustav III:s ryska krig 1778-1780 och var riddare av Svärdsorden 1789. Överste för Österbottens regemente från 18.12.1794. Gustaf von Numers var byggherre för tredje överstebostället på Tottesund 1797-1800. Pliktad för att han […]

Lucka 22

Fredrik Posse Greve, general Fredrik Posse (1727-1794) var musketerare vid livgardet 1735. Student i Uppsala 1736. Han var generaladjutant hos kungen 1772, ledamot av krigskollegium 1773, general och överstebefälhavare för Finland 1782-1790. Överste för Österbottens regemente 1790-1792. Fredrik dog i Stockholm 1794. I denna lucka hittar ni en gräddlikör pralin. I ett skal av mjölkchoklad […]

Lucka 21

Carl Gustaf Ehrnooth Carl Gustaf var född i Puumala 1744. Student i Åbo 1758. Korpral vid Karelska dragonerna 1760, riddare av Svärdsorden 1772. Bevistade Gustav III:s ryska krig 1778-1780 och utmärkte sig i Palomäki där han beslagtog tre kanoner, fiendens läger och tross samt tillfångatog 17 officerare och 500 man. Överste för Österbottens regemente 1789-1790. […]

Lucka 20

Sebastian Leijonhufvud Överste, friherre Sebastian Leijonhufvud var son till Gustaf Leijonhufvud som var friherre till Nykvarn och Sträppsta gods i Ruringe socken. Sebastian blev student i Uppsala 1752, överste för Österbottens regemente 1781-1788. Han bevistade hela Pommerska kriget och blockaden av Strahlsund. Vid intagandet av Demmin blev han tillfångatagen men sedan frigiven. I denna lucka […]

Lucka 19

Fredrik Magnus von Numers Överste Fredrik von Numers, f. 1726, var son till Lorentz von Numers. Fredrik var volontär vid livgardet 1739. Gjorde karriär inom armen, blev överste 1772 och utsågs till överste för Österbottens regemente 1773 samt till vice landshövding i Wasa 1774. Riddare av Svärdsorden. Han tar avsked 1781 från krigstjänst. Död i […]

Lucka 18

Axel Fredric Cronhjelm af Hakunge Överste Axel Fredric Cronhjelm af Hakunge var född 1726. Volontär vid livgardet till häst 1733 (som 7-åring). Korpral vid södra skånska kavalleriet 1743. Kapten vid Österbottens regemente. Utsedd till överste för Österbottens regemente 1773. Död samma år 29.6 i Ilmola prästgård under en resa från Sveaborg till Tottesund. Begraven i […]

Lucka 17

Augustin Wolfgang von Baltazar Överste Augustin föddes 1715 i Vachen i Pommern, död 1795 i Kalmar. Augustin började sin militära bana som volontär vid garnisonen i Malmö 1731. Han befordrades till sergeant där 1732. Fortsatte sin militära bana och blev utsedd till överste för Österbottens regemente 11.2.1772, överflyttad till Kalmar regemente 11.3.1772. I denna lucka […]

Lucka 16

Gothard Wilhelm Marks von Wörtenberg Fältmarskalken Gothard Wilhelm Marks von Wörtenberg var friherre född i Riga 1688. Under stora ofreden (stora nordiska kriget) deltog Gothard 1714 i slaget vid Storkyro. Han blev fältmarskalk 1763. Samma år bytte han till sig Österbottens regemente och tog avsked 1772. I denna lucka hittar ni en pralin som är […]

Lucka 15

Jonas Cronstedt Överste, friherre Jonas Cronstedt (1672-1750) innehade överstetjänsten för Österbottens regemente 18.12.1757 till 9.5.1763 då han blev chef för Södermanlands regemente. Jonas deltog med regementet i Pommerska krigen (1757-1762), så någon längre tid torde han inte ha vistats på Tottesund. I denna lucka hittar ni hallon lakrits pralin. I toppen en syrlig hallongele, med […]