Lucka 22

Fredrik Posse

Greve, general Fredrik Posse (1727-1794) var musketerare vid livgardet 1735. Student i Uppsala 1736. Han var generaladjutant hos kungen 1772, ledamot av krigskollegium 1773, general och överstebefälhavare för Finland 1782-1790. Överste för Österbottens regemente 1790-1792. Fredrik dog i Stockholm 1794.


Kreivi, kenraali Fredrik Posse (1727-1794) oli henkikaartin muskettisoturi 1735. Hän suoritti tutkintonsa Uppsalassa 1736. Hän oli kuninkaan kenraaliadjutantti 1772, sotakollegion jäsen 1773, kenraali ja Suomen puolustusvoimien ylipäällikkö 1782-1790. Pohjanmaan rykmentin eversi 1790-1792. Fredrik kuoli Tukholmassa 1794.