Lucka 23

Gustaf von Numers

Generalmajor Gustaf von Numers var volontär vid Hamiltonska sedan Cronhjelmska regementet 1761 och kapten vid Österbottens regemente 1775. Han bevistade Gustav III:s ryska krig 1778-1780 och var riddare av Svärdsorden 1789. Överste för Österbottens regemente från 18.12.1794.

Gustaf von Numers var byggherre för tredje överstebostället på Tottesund 1797-1800. Pliktad för att han svartbyggt vita fruns kammare och en stockgärdsgård runt bostället.

Avsked från svenska armen 1810. Fick kejserligt medgivande att bo kvar på Tottesund till sin död, med full lön.


Kenraalimajuri Gustaf von Numers oli vapaaehtoinen Hamiltonin ja myöhemmin Cronhjelmin rykmentissä 1761 ja kapteeni Pohjanmaan rykmentissä 1775. Hän palveli Kustaa III:n sodassa 1778-1780 ja oli Miekkaritarikunnan ritari 1789. Eversti Pohjanmaan rykmentissä 18.12.1794 alkaen.

Gustaf von Numers oli kolmannen Tottesundin everstin puustellin rakennuttaja 1797-1800. Hän maksoi sakkoa rakennettuaan luvatta valkoisen rouvan kamarin ja hirsiaidan puustellin ympärille.

Erosi Ruotsin armeijasta 1810. Sai keisarillisen myönnytyksen jäädä asumaan Tottesundiin kuolemaansa saakka täydellä palkalla.