Lucka 21

Carl Gustaf Ehrnooth

Carl Gustaf var född i Puumala 1744. Student i Åbo 1758. Korpral vid Karelska dragonerna 1760, riddare av Svärdsorden 1772. Bevistade Gustav III:s ryska krig 1778-1780 och utmärkte sig i Palomäki där han beslagtog tre kanoner, fiendens läger och tross samt tillfångatog 17 officerare och 500 man.

Överste för Österbottens regemente 1789-1790. Kommendör av Svärdsorden 1801. Dog 1817 i Nastola.


Carl Gustaf syntyi Puumalassa 1744. Hän suoritti tutkintonsa Turussa 1758. Hän oli Karjalan rakuunarykmentin korpraali 1760, ja Miekkaritarikunnan ritari 1772. Palveli Kustaa III:n sodassa 1778-1780, ja ansioitui Palomäessä, jossa hän otti haltuun kolme kanuunaa, vihollisen leirin, huolto- ja muonitusjoukot, sekä 17 upseeria ja 500 miestä.

Eversti Pohjanmaan rykmentissä 1789-1790. Miekkaritarikunnan komentaja 1801. Kuoli 1817 Nastolassa.