Lucka 15

Jonas Cronstedt

Överste, friherre Jonas Cronstedt (1672-1750) innehade överstetjänsten för Österbottens regemente 18.12.1757 till 9.5.1763 då han blev chef för Södermanlands regemente.

Jonas deltog med regementet i Pommerska krigen (1757-1762), så någon längre tid torde han inte ha vistats på Tottesund.


Eversti, vapaaherra Jonas Cronstedt (1672-1750) oli everstin virassa Pohjanmaan rykmentissä vuodesta 18.12.1757 vuoteen 9.5.1763 asti, kun hänestä tuli Södermanlandin rykmentin johtaja.

Jonas osallistui rykmentillään Pommerin sotaan (1757-1762), joten kovin paljon aikaa hän ei luultavasti viettänyt Tottesundissa.