Lucka 20

Sebastian Leijonhufvud

Överste, friherre Sebastian Leijonhufvud var son till Gustaf Leijonhufvud som var friherre till Nykvarn och Sträppsta gods i Ruringe socken.

Sebastian blev student i Uppsala 1752, överste för Österbottens regemente 1781-1788.

Han bevistade hela Pommerska kriget och blockaden av Strahlsund. Vid intagandet av Demmin blev han tillfångatagen men sedan frigiven.


Eversti, vapaaherra Sebastian Leijonhufvud oli Gustaf Leijonhufvudin poika, joka oli Nykvarnin ja Sträppstan maatilan vapaaherra Ruringen pitäjässä.

Sebastian suoritti tutkintonsa Uppsalassa 1752 ja oli eversti Pohjanmaan rykmentissä 1781-1788.

Hän palveli koko Pommerin sodan ja Strahlsundin saarroksen ajan. Demminin valtauksessa hänet vangittiin, mutta päästettiin myöhemmin vapaaksi.