Lucka 8

Karin Bielke

Änkefru Karin Bielke (1612-1694) övertog förvaltningen av Tottesund troligen redan under Bengts livstid, annars skulle sannolikt Bengts tredje hustru Margareta ha ärvt Tottesund. Karin var en flitig förvaltare av Tottesund och gav många uppdrag åt sina befattningsmän.

Anders Larsson Björkman fick i uppdrag att vid hösttinget i Vörå 1678 få någondera av namnen Tåttebårg eller Tåttesundh fastställda. Rätten bestämde ”förmedels noga rannsakan och dess situation fanns allra likast näst Tåtteborg, Tottesundh vara”.


Leskirouva Karin Bielke (1612-1694) ryhtyi hallinnoimaan Tottesundia luultavasti jo Bengtin elinaikana, sillä muuten Bengtin kolmas vaimo Margareta olisi todennäköisesti perinyt Tottesundin.

Karin oli ahkera tilanhoitaja ja antoi virkamiehilleen paljon tehtäviä.
Anders Larsson Björkman sai Vöyrin syyskäräjillä tehtäväkseen vahvistaa tilan nimeksi joko Tåttebårgin tai Tåttesundhin. ”Huolellisen tutkinnan perusteella, Tottesundh todettiin olevan lähimpänä Tåtteborgia”.