Lucka 12

Gustaf Creutz

Gustaf Creutz (1683-1746) var överste vid Österbottens regemente från 1728. Han flyttade in 1734 på Tottesund, som då var föga ståndsmässig för ”högädla innehavaren eller hans husfolk eller ankommande främmande”. Fönstren var söndriga, dörrarna utan lås och ryssarna hade rövat bort koppartaket. En ny karaktärsbyggnad var av nöden. Gustaf Creutz utnämndes till överste för Älvsborgs regemente 1739. Gustaf var också landshövding i Österbotten från 16.8.1739 till sin död 13.8.1746.


Gustaf Creutz (1683-1746) oli Pohjanmaan rykmentin eversti vuodesta 1728. Hän muutti 1734 Tottesundiin, jota ei pidetty säädynmukaisena ”korkea-arvoiselle haltijalle, hänen talonväelleen tai sinne saapuville vieraille”. Ikkunat olivat rikkinäiset, ovet ilman lukkoja, ja venäläiset olivat ryöstäneet kuparikaton. Uusi päärakennus oli tarpeen. Gustaf Creutz nimettiin Älvsborgin rykimentin everstiksi vuonna 1739. Gustafista tuli myös Pohjanmaan maaherra 16.8.1739 kuolemaansa saakka 13.8.1746.