Lucka 9

Hans Andersson Tadman

Hans Tadman bodde på Tottesund under åren 1674-1679. Han förvaltade Tottesund på fru Karin Bielkes vägnar. Han efterträdde befattningsmannen Anders Larson Björkman.


Hans Tadman asui Tottesundissa vuosina 1674-1679. Hän hallinnoi Tottesundia vaimo Karin Bielken puolesta. Hän oli virkames Anders Larson Björkmanin seuraaja.