Lucka 11

Kronofogden Reinhold Bullish

Kronofogden Reinhold Bullish förvaltade Tottesund 1722-1734. Reinhold kom att bli den sista fogden på Tottesund. Året 1733 kom att bli en vändpunkt för Tottesund. Tottesund blev då översteboställe och kom att inhysa sammanlagt 13 överstar innan Tottesund inlemmas i storfurstendömet Finland i Ryssland.


Kruununvouti Reinhold Bullish

Kruununvouti Reinhold Bullish hallinnoi Tottesundia 1722-1734. Reinholdista tuli Tottesundin viimeinen vouti. Vuodesta 1733 tuli Tottesundin käännekohta. Tottesundista tuli silloin everstin puustelli, majoittaen yhteensä 13 everstiä ennen kuin Tottesund liitettiin Suomen suuriruhtinaskuntaan, Venäjään.