Lucka 4

Bengt Horn

Friherre Bengt Horn (1623-1678) tog över förvaltningen av Tottesund efter Totts död. Bengt hade en lång och förtjänstfull karriär inom svenska armen bl.a som fredsförhandlare med Ryssland. Horn hann vara både diplomat i Moskva och guvernör i Estland samt en kort period president i Svea hovrätt.

Några större tankar ägnade han knappast åt Tottesund, utan hade deligerat uppgiften till sin andra svärmor fru Karin Bielke.


Vapaaherra Bengt Horn (1623-1678) ryhtyi hallinnoimaan Tottesundia Tottin kuoleman jälkeen. Bengtillä oli pitkä ja ansiokas ura Ruotsin armeijassa mm. rauhanneuvottelijana Venäjän kanssa. Horn ehti sekä olla diplomaattina Moskovassa että kuvernöörinä Virossa, kuin myös lyhyen ajan presidenttinä Svean hovioikeudessa.

Sen kummemmin Bengt ei tainnut omistaa aikaansa Tottesundille, vaan hän delegoi tehtävänsä toiselle anopilleen, rouva Karin Bielkelle.