Lucka 3

Anna Oxenstierna

Grevinnan Anna Margareta Eriksdotter Oxenstierna af Södermöre (1650-1672) gift med Klas Åkesson Tott, endast 15 år gammal vid giftermålet.

Hennes far var generalmajoren Erik Oxenstierna och mor Elsa Elisabeth Brahe. Anna var född i Reval (Tallinn) i Estland. Dog i Stockholm i en ålder av 22 år. Äktenskapet var barnlöst.


Kreivitär Anna Margareta Eriksdotter Oxenstierna af Södermöre (1650-1672), naimisissa Klas Åkesson Tottin kanssa, oli vain 15 vuotta vanha avioituessaan.

Hänen isänsä oli kenraalimajuri Erik Oxenstierna ja äiti Elsa Elisabeth Brahe. Anna syntyi Räävelissä (Tallinnassa) Virossa. Kuoli Tukholmassa 22-vuotiaana. Avioliitto oli lapseton.